CORINTHIA

Corinthia

Size 42×29.7 cm,
Mixed Media,
Private Collection.